Back to all posts

Tłumaczenia ustne

Maj 25, 2015 / by admin / In Uncategorized / Możliwość komentowania Tłumaczenia ustne została wyłączona

Dokonywane przy następujących czynnościach w urzędach miejskich, wojewódzkich, sądach:

  • rejestracja dokumentów przed zawarciem małżeństwa z obcokrajowcem
  • zwolnienie z obowiązku przedłożenia dokumentu o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa
  • ceremonie zaślubin w USC, a także podczas ślubu w plenerze
  • oświadczenia uznania dziecka
  • wnioski o karty pobytu dla cudzoziemców
  • w sprawach rodzinnych, karnych i dochodzeniu roszczeń

a także w kancelariach notarialnych:

  • zakładanie spółek handlowych, zmiany w umowie założycielskiej spółki
  • akty kupna i sprzedaży nieruchomości
  • sporządzanie intercyzy lub innych umów majątkowych małżeńskich
  • udzielanie pełnomocnictw cywilno-prawnych
Back to all posts