Back to all posts

Tłumaczenia przysięgłe

Maj 25, 2015 / by admin / In Uncategorized / Możliwość komentowania Tłumaczenia przysięgłe została wyłączona

 • dokumenty USC: akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów, umowy sprzedaży
 • umowy o pracę, kontrakty marynarskie, świadectwa pracy, opinie, referencje, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o wynagrodzeniu
 • świadectwa szkolne, dyplomy magisterskie, dyplomy licencjackie, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, suplementy, wypisy ocen, karty przebiegu studiów
 • zaświadczenia z urzędów miejskich, gminnych, skarbowych i innych
 • zaświadczenia o niekaralności, potwierdzenia zameldowania
 • zeznania podatkowe (PITy), zaświadczenia o dochodach itp.
 • dokumenty identyfikacyjne,  prawa jazdy
 • wyniki badań, wypisy szpitalne, zwolnienia lekarskie, karty informacyjne leczenia szpitalnego
 • zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia, polisy ubezpieczeniowe
 • wyroki i orzeczenia sądowe, pisma procesowe, pozwy, testamenty
 • decyzje urzędów celnych, morskich i innych
 • dokumenty zaświadczające o prowadzeniu działalności gospodarczej, REGON, NIP, VAT
 • akty notarialne, protokoły, statuty
 • świadectwa kontroli weterynaryjnych
 • dokumenty przetargowe
 • bilanse, rachunki zysków i strat, audyty
 • umowy handlowe, dokumenty w ramach projektów unijnych i wiele innych.

Koszt tłumaczonego tekstu jest obliczany na podstawie liczby stron w języku docelowym.

Standardowa strona zawiera 1600 znaków (w tym spacje). W przypadku tłumaczeń wierzytelnych strona obliczeniowa zawiera 1125 znaków (w tym spacje).

Back to all posts