Finansowe

Wykonuję tłumaczenia bilansów, rachunków zysków i strat, dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. formularze REGON, VAT, NIP, CEIDG